Đếm số lượt like, comment, share

Nhập token của bạn:


Nhập id trang (hoặc nhóm, hoặc cá nhân) chứa bài đăng (post) cần đếm:
Tìm trên findmyfbid.com


Nhập id bài đăng (post), mỗi id một dòng nhé


Danh sách đã lọc

STT ID Bài Đăng Like Comment Share

Source: Nguyễn Nam Long

Để lại bình luận và mình sẽ trả lời trong 24h.

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho