Chia sẻ theme WordPress bản quyền Motors (có key)

Chào ae, mình tiếp tục share 1 trong những theme mình đã mua, nó là “Motors – Car Dealer, Rental & Classifieds WordPress theme“. Anh em nào cần dùng thì lấy về dùng nhé. Còn ae có điều kiện thì mua ủng hộ tác giả theo link bên dưới:

Motors – Car Dealer, Rental & Classifieds WordPress theme

Motors cho WordPress giúp bạn tạo ra một trang web với nhiều tính năng cho các doanh nghiệp bán ô tô, motor và thuyền. Motors theme có hơn 10 bản demo được thiết kế sẵn, chỉ với vài click là có thể tạo ngay được trang web có giao diện chuyên nghiệp.

Giao diện này phù hợp cho những ai có ý định làm website về Đại lý xe, cho thuê xe, đăng tin mua / bán xe, dịch vụ cơ khí / sửa chữa xe, tạp chí về xe, vv

Giao diện có 1 số chức năng mình khá thích như thu thập thông tin lái thử, tính lãi trả góp, so sánh xe, vv

Test tính năng:

AE nào muốn test tính năng thì họ cũng cung cấp tài khoản để vào test như sau:

http://motors.stylemixthemes.com/classified/loginregister/

Dealer Admin Panel:
Login: dealer
Password: dealer
– User Admin Panel:
Login: demo
Password: demo

Một số hình ảnh demo:

Link full demo: http://motors.stylemixthemes.com/landing/

Cách import demo:

Dowload:

Do hiện tại có nhiều bạn đang kinh doanh theme này nên mình chỉ share key active bản quyền cho ai thật sự cần. Ai cần thì để lại email ở dưới bình luận, mình sẽ gửi key cho nhé.

Bạn có muốn nhận tin?

Để lại email nếu bạn muốn nhận thông tin sớm nhất.

Change log:

Version 5.1.7 2 Mar, 2022

^ Update: STM Motors Extends plugin updated to 1.8.4
^ Update: Motors - Equipment plugin updated to 1.1.2
^ Update: Motors Listing Types plugin updated to 1.1.4
^ Update: Interactive Image Preview Slider on Vehicle Gallery is disabled on mobile devices
^ Update: More organized mobile view for header style in Car Dealership One Demo
# Fix: Remove from List button does not work in Compare page on mobile devices
# Fix: Incrementing order quantity while processing checkout in Auto Rental Dealership layout 

Version 5.1.2 30 Nov, 2021

+ New: Electric Car Dealership demo layout added
+ New: "Demo mode active" notice popup added
^ Update: Translation files are synchronized with translatable strings
^ Update: Motors – Car Dealer, Classifieds & Listing plugin updated to 6.9.0
^ Update: STM Motors Extends plugin updated to 1.8.0
^ Update: Motors - Equipment plugin updated to 1.1.0
^ Update: STM Post Type plugin updated to 4.8.1
^ Update: STM Importer plugin updated to 4.9.1
^ Update: MegaMenu plugin updated to 2.3.1
^ Update: Custom Elementor Icons plugin updated to 1.0.3
^ Update: Motors Vin Decoder plugin updated to 1.0.6
^ Update: Motors Listing Types plugin updated to 1.1.1
# Fix: The theme was disabling some native WPBakery Page Builder modules
# Fix: Decimal numbers in Y-axis of listing statistics chart
# Fix: "Sort by" option was returning untranslated value after ajax filter call
# Fix: Compare function issues on multisite
# Fix: Classified 5 layout was not loading default template for Listings post type when added from frontend
# Fix: Error 404 page design on all layouts
# Fix: Google map was not loading in Mozilla Firefox
# Fix: Compare from grid view removed, added compare button to list view on all layouts
# Fix: Title box was showing shop title on product pages
# Fix: Listing count was showing wrong number on filter sidebar links
# Fix: Fatal errors from plugins when the Motors theme is inactive
# Fix: Layout issues on date, category and tag archive pages
# Fix: WPML language switcher issue on Boats and Rental layouts
# Fix: System notification box isn't  hiding in WordPress dashboard  

Version 5.0.8 – 24 Aug, 2021

^ UPD: Motors - Rent A Car updated to 1.6
^ UPD: STM Motors Extends updated to 1.5
^ UPD: Motors – Car Dealer, Classifieds & Listing updated to 6.8.6
^ UPD: STM Importer updated to 4.8.7
^ UPD: STM Motors - Classified Five updated to 1.2
^ UPD: Motors - Events updated to 1.3.7
+ ADDED: Ability to use site title instead of the logo image
+ ADDED: Optional Motors logo image in media library after demo import
# FIXED: Taxonomy binding on filters
# FIXED: Filter bug when activated listing status Sold
# FIXED: Deleting profile picture for dealers
# FIXED: Color and size settings for compare icon in the header
# FIXED: Style and security fixes

Version 5.0.6 – 7 Jul, 2021

+ NEW: Listing Statistics for Classified Layout 1-4
+ ADDED: Ability to edit default title in inventory page for Motorcycles Layout
# FIXED: Featured listings did not redirect to checkout
# FIXED: Pay Per Listing option listings did not redirect to checkout
# FIXED: Header style in Motorcycles Layout
# FIXED: Minor style fixes in Classified Layout

Version 5.0 – 8 Apr, 2021

Những thay đổi lớn trong Motors Theme! Chúng tôi đã xóa WordPress Customizer tiêu chuẩn và hỗ trợ chủ đề với Tùy chọn chủ đề nâng cao dựa trên khung được phát triển bởi StylemixThemes. Chức năng bao gồm các tùy chọn mở rộng cung cấp mức độ tùy chỉnh cao nhất trên trang web.

^ UPD: STM Motors Extends updated to 1.4.6
^ UPD: STM Classified Five updated to 1.0.9
^ UPD: STM Classified Six updated to 1.0.2
^ UPD: STM Motors Review updated to 1.3.8
^ UPD: STM Motors Events updated to 1.3.5
^ UPD: STM Motors Car Rental updated to 1.4
^ UPD: STM MegaMenu to 2.1
^ UPD: STM Post Type to 4.6.9
^ UPD: STM Importer to 4.8.2
^ UPD: STM Motors - WooCommerce Auto Parts updated to 1.0.7
^ UPD: STM Equipment updated to 1.0.4
^ UPD: STM Vehicles Listing updated to 6.7
# FIXED: reCaptcha error in 'Sell a car' and 'Trade-in form'
# FIXED: Aircraft 'Trade-in form' script error
# FIXED: STM Listing search tabs issue with categories that have no related Taxonomies
# FIXED: 'Add a Car' page 'Seller note' doesn't save tags Classified 1-4
# FIXED: Style for Rent a Car quantity input Rental 1 - 2
# FIXED: Add Delimiter for number fields is being applied only on the inventory page
# FIXED: The Custom price label displaying issue Equipment layout
# FIXED: My listings page style Classified 5
# FIXED: 'Featured' label can not be changed
# FIXED: Calendar styles for mobile view Rental 2
# FIXED: Layout Inventory Layout Light colors Dealer 2
# FIXED: Icons in Classified 5 Layout
# FIXED: Top Bar in Classified 5 not showing
# FIXED: vc_module STM Color Separator not changed
# FIXED: STM category information box shows slug instead of category name Aircraft
# FIXED: Sign Up Form doesn't Submit with enabled reCaptcha
# FIXED: Error with no reservation dates selected Rental 1-2
# FIXED: Select Plan missed translation Classified 1-4
# FIXED: Page title for Category archive page
# FIXED: Custom price not displaying on List View Dealer 2
# FIXED: EQUIPMENT missed translation
* IMPROVEMENT: Social media widget settings moved to Socia Media Widget under Appearance > Widgets

Version 4.9.9 – 25 Jan, 2021

^ UPD: STM Motors Extends updated to 1.4.5
^ UPD: Compatibility with uListing 1.7
^ UPD: uListing Wishlist plugin updated to 1.1.1
^ UPD: uListing Compare plugin updated to 1.1.5
# FIXED: Minor security changes in custom uListing templates

Version 4.9.3 – 18 Nov, 2020

^ STM Motors Car Rental updated (v 1.3).
^ STM Vehicles Listing updated (v 6.6.5).
^ STM MegaMenu updated (v 1.9).
^ STM Motors - Classified Five updated (v 1.0.6).
^ Subscriptio plugin updated (v 3.0.6).
# FIX: “Add to any” option (missing featured image when sharing to Facebook)
# FIX: The pricing plan isn't applied only to the user that purchased the plan
# FIX: Language switcher dropdown appearance
# FIX: Site Preloader in Classified 5 demo
# FIX: Menu on loading (the menu styles are preloaded with the site, which ensures the correct display of the header)
# FIX: Indent for price slider on the homepage search tab in the Classified 3 demo
# FIX: Color setup for the active link in the menu
# FIX: Custom Colors aren't applied (# FIXed for all layouts)
# FIX: Missing search option on the Dealer layout header when using this header with other theme layouts
# FIX: Menu items are transferred to other menu items on the mobile version
# FIX: Listing categories drag and drop is freezing with a loading animation
# FIX: WPBakery Page Builder plugin update issue in Classified Listing Five
# FIX: Minor bug # FIXes.

Version 4.9.1 – 9 Oct, 2020

^ WPBakery Page Builder updated (v 6.4.1).
# FIX: Change owl carousel handle.
# FIX: Custom color.

Version 4.9.0 – 23 Sep, 2020

+ New: Classified Six demo added.
^ Plugin WPBakery Visual Composer updated (v 6.3.0)
^ STM Importer (v 4.7.8).
^ STM MegaMenu (v 1.8).
^ STM Motors - Classified Six plugin added (v 1.0).
^ WPBakery Page Builder updated (v 6.4.0).
^ uListing templates updated (v 1.0.8).
^ Language files updated
# FIX: Listing list on iPhone.
# FIX: Image sizes on home page.
# FIX: Custom css on classified five.
# FIX: Seller note editor add html tag support.
# FIX: Minor bug fixes.

Version 4.8.1 – September 4, 2020

^ Plugin WPBakery Visual Composer updated (v 6.3.0)
^ Plugin Revolution Slider updated (v 6.2.22)
^ Plugin STM MegaMenu updated (v 1.7)
^ Plugin STM Motors Car Rental updated (v 1.2)
^ Plugin STM Importer updated (v 4.7.7)
^ Plugin STM Motors - Classified Five updated (v 1.0.4).
# FIX: Classified Five header added for select
# FIX: Classified Five header top bar settings
# FIX: Header visual bugs fixed
# FIX: Rental two added translate for datepicker buttons
# FIX: Classified Two image resize
# FIX: Rental discount fixed
# FIX: STM Dealer list visual bug fixed

Version 4.7.7 – July 27, 2020

^ STM Importer updated (v 4.7.5)
^ STM Icon Filter
^ STM Listing Tabs 2
^ STM Inventory On Map
^ STM Inventory no Filter
* FEATURE: Visual Composer save template for Listings
# FIX List of VC MODULES (call module style):STM Listing Search
# FIX Add range filter to vc_module STM_Listing_Search

Version 4.7.2 – May 13, 2020

^ Motors - Classified Listings updated (v 6.6.0).
^ WPBakery Page Builder updated (v 6.2.0).
^ Revolution Slider updated (v 6.2.6).
^ STM Equipment updated (v 1.0.2).
^ STM Motors Events updated (v 1.3.4).
^ STM Motors Reviews updated (v 1.3.4).
^ STM Motors Car Rental updated (v 1.0.7).
^ STM Motors - Classified Five updated (v 1.0.2).
* FEATURE: Classified Five - Dashboard Top Bar removed for users.
* FEATURE: Listings - SEO Optimization ALT attribute added.
# FIX: Classified Three - Header Styles bug fixed.
# FIX: Single Liting - Classified Logo display issue fixed.
# FIX: WooCommerce - Page Title bug fixed.
# FIX: Rental Two - Title Box Hide option bug fixed.
# FIX: AirCrafts - Listing Categories Relationship problem fixed.
# FIX: Magazine - STM Post Type slugs bug fixed.
# FIX: Video with Button element multiple usage bug fixed.
# FIX: Special text translation issue fixed.
# FIX: Minor bug fixes.

Version 4.6.5 – January 14, 2020

^ Motors - Classified Listings updated (v 6.6.0).
^ WPBakery Page Builder updated (v 6.2.0).
^ Revolution Slider updated (v 6.2.6).
^ STM Equipment updated (v 1.0.2).
^ STM Motors Events updated (v 1.3.4).
^ STM Motors Reviews updated (v 1.3.4).
^ STM Motors Car Rental updated (v 1.0.7).
^ STM Motors - Classified Five updated (v 1.0.2).
* FEATURE: Classified Five - Dashboard Top Bar removed for users.
* FEATURE: Listings - SEO Optimization ALT attribute added.
# FIX: Classified Three - Header Styles bug fixed.
# FIX: Single Liting - Classified Logo display issue fixed.
# FIX: WooCommerce - Page Title bug fixed.
# FIX: Rental Two - Title Box Hide option bug fixed.
# FIX: AirCrafts - Listing Categories Relationship problem fixed.
# FIX: Magazine - STM Post Type slugs bug fixed.
# FIX: Video with Button element multiple usage bug fixed.
# FIX: Special text translation issue fixed.
# FIX: Minor bug fixes.

Version 4.6.4.3 – December 18, 2019

+ New: Mega Menu feature added.
^ STM Mega Menu plugin added (v 1.0).
^ STM Importer updated (v 4.6.6).
^ STM Post Type updated (v 4.6.5).
^ STM Motors Events updated (v 1.3.2).
^ STM Motors Reviews updated (v 1.3.2).
^ Subscriptio plugin updated (v 3.0.1).
^ Visual Composer plugin updated (v 6.1).
^ STM Motors Extend plugin updated (v 1.3.9).
^ Custom Icons by StylemixThemes updated (v 1.7).
^ STM Motors Car Rental plugin updated (v 1.0.3).
^ Motors - Classified Listings updated (v 6.5.9.6).
^ Motors - WooCommerce Auto Parts updated (v 1.0.6).
# FIX: Compare visual bugs fixed.
# FIX: Value My Car bug fixed.
# FIX: Discount Price bug fixed.
# FIX: Custom Colors bug fixed.
# FIX: Car Options bug fixed.
# FIX: Minor bug fixes.

About Author /

Một newbie với sở thích chia sẻ những thứ xàm le học được từ internet. Cùng tôi trải nghiệm những thứ xàm le trong thế giới ảo này nhé =]]

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
154 Comments
Mới nhất
Cũ nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Đạt Bùi
Đạt Bùi
18/05/2022 16:11

Xin chào ad
anh gửi cho mình xin key active với
Cảm ơn ad rất nhiều
[email protected]

khang
khang
16/04/2022 19:42

ad ơi cho mình xin key với ạ, cảm ơn ad rất nhiều ạ
[email protected]

Đạt
Đạt
16/03/2022 14:53

ad ơi cho mình xin key với ạ, cảm ơn ad nhiều [email protected]

Tung
Tung
10/01/2022 19:11

[email protected] xin ad 1 key, chân thành cảm ơn!

Kiên
Kiên
30/11/2021 09:54

chào bạn, bạn có thể gửi cho mình key theme này không nhỉ ?? tks bạn nhiều [email protected]

Duy
Duy
26/12/2021 12:17

Chào bạn, mình cần key theme này. Tks nhiều! ([email protected])

Kelvin
Kelvin
19/02/2022 00:11

Bạn cho mình xin key theme này nhé. Minh đang cần sử dụng. Thanks! Bạn.

Last edited 3 tháng trước đây by Kelvin
Kelvin
Kelvin
19/02/2022 17:14

Mình check nhưng không thấy mail mới đến.
Bạn kiểm tra lại giúp mình nha.
Mail mình: [email protected]

Trang
Trang
03/11/2021 14:03

Chào bạn, mình muốn xin key, [email protected] mình cảm ơn

Trung Dũng
Trung Dũng
27/10/2021 23:02

Ad cho xin key với ạ. Cảm ơn ad nhiều

huynh
huynh
19/10/2021 23:00

Vui lòng cho mình xin key với nha. Cám ơn bạn
[email protected]

Vũ Văn Long
Vũ Văn Long
07/10/2021 09:11

Chào bạn cho mình xin key với,thank you

Thanh TIen
Thanh TIen
04/10/2021 23:39

Chào bạn, bạn có thể cho mình xin Key của Theme này được không. Mình xin cảm ơn. Mail của mình: [email protected]

phúc
phúc
26/09/2021 23:29

Cho mình xin key nhé Duy. Email:[email protected]
Cảm ơn Duy!

Nguyễn Văn Tài Nguyễn
14/09/2021 13:33

Cho xin key với anh

DuyVT
DuyVT
01/09/2021 14:15

Cho mình xin key nhé Duy. Email: [email protected]

Thank Duy!

Tân
Tân
30/08/2021 21:23

Cho mình xin key với, cảm ơn bạn

Huy
Huy
25/08/2021 00:08

cho mình xin key ạ: [email protected]

Trung
Trung
18/08/2021 20:19

Xin chào. CHo mình xin key theme này với nhé, mình đang tự làm theme nên rất cần. Xin cảm ơn Ad

Trung
Trung
12/08/2021 21:39

Cho mình xin key với nhé. Tks Bro

Trung
Trung
12/08/2021 22:00
Reply to  Trung

[email protected]
Cảm ơn Bạn

Nguyễn Hậu
11/08/2021 12:24

[email protected]. Xin chân thành cảm ơn!

Nguyễn Hậu
11/08/2021 12:24

Cho Mình Xin key với.

Nguyễn Tấn Đạt
Nguyễn Tấn Đạt
08/08/2021 12:28

Cho em xin key với ạ. Em làm web cho cá nhân. Email: [email protected]

Start typing and press Enter to search